İzleme Formları

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı

2008-2013 yıllarını kapsayan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı'nda belirlenen yedi kritik alan     çerçevesinde,  Plan'da yer alan tedbirlerin uygulanmasının izlenebilmesi için ilgili taraflarca yılda iki kez toplantı  yapılarak bilgi paylaşımında bulunulmaktadır.
 
Bu çerçevede, izleme ve değerlendirme toplantılarında Eylem Planı'nda yer alan hedef ve stratejilere ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülen ve planlanan çalışmların izlenebilmesi amacıyla İzleme Formları oluşturulmuştur.
 
İzleme Formları aşağıda yer almaktadır.


 
 
 
 
 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı

2012-2015 yıllarını kapsayan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı" ında belirlenen tedbirlerin uygulanmasının izlenebilmesi için ilgili taraflarca yılda iki kez toplantı yapılarak bilgi paylaşımında bulunulması öngörülmüştür.
 
Bu çerçevede, izleme ve değerlendirme toplantılarında Eylem Planları' nda yer alan hedef ve aktivitelere ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülen ve planlanan çalışmaların izlenebilmesi amacıyla İzleme Formları oluşturulmuştur.
 
İzleme Formları aşağıda yer almaktadır.