Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temsilcileri ile “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Hazırlık Toplantısı Yapıldı.

Çocuk ve kadın haklarının en önemli ihlallerinden ve kadına ve çocuğa yönelik şiddetin bir biçimi olan erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmasına karar verilmiştir.
Uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuatımız, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri perspektifinden duyulan ihtiyaç ve yapılan değerlendirmeler neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından erken yaşta ve zorla evlilikler sorununun çözümüne yönelik kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uluslarası kuruluşların işbirliği ile 2018-2023 dönemlerini kapsayacak bir Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede ilk toplantı 12 Temmuz 2017 tarihinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri ile gerçekleştirilmiştir. 
Söz konusu Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile

  • 2023 yılına kadar kız çocukları tarafından yapılan resmi evlilik oranının yüzde 1’in altına düşürülmesi,
  • Kız çocuklarının eğitim yoluyla güçlendirilmesi
  • Kamu görevlileri ve ailelerde erken yaşta ve zorla evliliklere ilişkin farkındalık yaratılması,
  • Erken yaşta ve zorla evliliklere ilişkin kurumsal hizmetlerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

 
Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile gerçekleştirilen hazırlık toplantısında öncelikle erken yaşta ve zorla evlilik sorununun nasıl çözüleceği tartışılmış ardından; “Nasıl bir eylem planına ihtiyacımız var?”, “Eylem Planında hangi alanlar düzenlenmeli?” ve “Eylem Planında hangi kurumlar yer almalı?” hususlarında tartışmalar yürütülmüştür.
2017 yılı sonunda tamamlanması ve 2018 yılı itibariyle yürürlüğe girmesi planlanan Strateji Belgesi ve Eylem Planı aşağıda yer verilen aşamalarda hazırlanacaktır.
 
 
 

 
 


Sonraki Sayfa: "Sakarya'daki vahşeti gerçekleştirenler yaptıklarının cezasını en ağır şekilde çekeceklerdir."

Önceki Sayfa : Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler Ve Uluslararası Kuruluşların Temsilcileri İle “Erken Yaşta Ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Strateji Belgesi Ve Eylem Planı” Hazırlık Toplantısı Yapıldı.