Uluslararası Belgeler

 
  1. 45 Nolu Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme
  2. 100 Nolu Eşit Değerde İş İçin Erkek Ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme
  3. 111 Nolu Ayrımcılık (İş Ve Meslek) Sözleşmesi122 Nolu İstihdam Politikası Sözleşmesi
  4. 182 Nolu Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi
  57-176 Kadın Ve Kız Çocuk Ticareti
57/179 Namus Adına Kadınlara Karşı İşlenen Suçların Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Çalışma  57-181 Genel Kurulun 'Kadınlar 2000: Yirmi Birinci Yüzyılda cinsiyet eşitliği, kalkınma ve barış' başlıklı 23. özel oturumu sonuç dokümanında tanımlanan suçlar da dâhil olmak üzere, Kadınlara Karşı Her Türlü Şiddetin Ortadan Kaldırılması
63/155 Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetle Mücadelenin Yoğunlaştırılması